دولت ایران ایرانی انتخابات دکتر روحانی

دولت: ایران ایرانی انتخابات دکتر روحانی حقوق شهروندی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی با تراکم دانش آموزان در بعضی شهرستان‌های استان روبرو هستیم / استاندار تهران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران هزینه کردن در آموزش و پرورش را نوعی سرمایه گذاری دانست و یادآور شد: هر میزان در بخش آموزش و پرورش هزینه کنیم،نوعی سرمایه گذار

با تراکم دانش آموزان در بعضی شهرستان‌های استان روبرو هستیم / استاندار تهران

استاندار تهران: با تراکم دانش آموزان در بعضی شهرستان های استان روبرو هستیم

عبارات مهم : آموزش

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران هزینه کردن در آموزش و پرورش را نوعی سرمایه گذاری دانست و یادآور شد: هر میزان در بخش آموزش و پرورش هزینه کنیم،نوعی سرمایه گذاری است و ثمره آن تربیت دانش آموزان کارآمدی است که نسل آینده را می سازند.

به گزارش ایسنا، محمدحسین مقیی در همایش استانی گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر نقش سازنده و راهگشای شوراهای آموزش و پرورش استان پایتخت کشور عزیزمان ایران این شورا را موتور محرک پیشبرد اهداف آموزش و پرورش دانست و تاکید کرد: قانون تاسیس شوراهای آموزش و پرورش که در مجلس چهارم شورای اسلامی به تصویب رسید به گفته بسیاری از حقوقدانان حوزه آموزش و پرورش یکی از مترقی ترین قوانین مصوب مجلس است.

با تراکم دانش آموزان در بعضی شهرستان‌های استان روبرو هستیم / استاندار تهران

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار این شوراها در رشد و بالندگی دانش آموزان،هزینه کردن در آموزش و پرورش را نوعی سرمایه گذاری دانست و یادآور شد: هر میزان در بخش آموزش و پرورش هزینه کنیم،نوعی سرمایه گذاری است و ثمره آن تربیت دانش آموزان کارآمدی است که نسل آینده را می سازند.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش دیگری از سخنانش مفهوم توسعه را فرآیندی چند بعدی دانست و افزود: امروز به باور بسیاری از پژوهشگران علوم تربیتی توسعه آموزش و پرورش و توسعه همه جانبه کشورها مورد نیاز و ملزوم یکدیگرند و بین این دو رابطه ای مستقیم وجود دارد.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران هزینه کردن در آموزش و پرورش را نوعی سرمایه گذاری دانست و یادآور شد: هر میزان در بخش آموزش و پرورش هزینه کنیم،نوعی سرمایه گذار

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران بر نقش راهبردی شوراهای آموزش و پرورش استان تاکید کرد و گفت: امروز در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تراکم دانش آموزان در بعضی شهرستان ها روبه رو هستیم و همین عنوان وظیفه اعضای شوراهای آموزش و پرورش را سنگین تر می کند و همه اعضای شورا باید با برنامه،نظم و جدیت در جلسات شرکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش موثر فرمانداران و شهرداران در پویایی شوراهای آموزش و پرورش یادآور شد: لازمه برخورداری از آموزش و پرورش پویا و پیشرو در شهرستان توجه جدی فرمانداران را می طلبد و این شورا قادر به پاسخگویی به مطالبات آموزشی و پرورشی فرهیختگان و دانش آموزان است.

مقیمی،برخورداری کشور از صنعت و فناوری پیشرفته را مرهون داشتن نظام آموزش و پرورش پویا دانست و افزود: ریشه همه پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی را باید در داشتن نظام آموزش و پرورش پویا و نظام مند جست و جو کرد.

با تراکم دانش آموزان در بعضی شهرستان‌های استان روبرو هستیم / استاندار تهران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به نوسازی و تجهیز مدارس بعد از انقلاب اسلامی بر نقش و همکاری مردم در آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: از گذشته عنوان ساختن مدارس به وسیله مردم و خیرین مدرسه ساز به صورت خودجوش بین مردم رواج داشت به گونه ای که از این کار به عنوان صدقه جاریه یاد می شود و جهت توسعه و کمک به آموزش و پرورش نیازمند همکاری مردم هستیم.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، وی در آخر سنت مدرسه سازی به وسیله خیرین را یکی از عنایات الهی دانست و افزود: باید تلاش کنیم فرهنگ مدرسه سازی را بین مردم رواج دهیم لیکن امروز در همه جای دنیا دولت ها به تنهایی و بدون همکاری مردم نمی توانند به تصدی گری در آموزش و پرورش بپردازند.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران هزینه کردن در آموزش و پرورش را نوعی سرمایه گذاری دانست و یادآور شد: هر میزان در بخش آموزش و پرورش هزینه کنیم،نوعی سرمایه گذار

واژه های کلیدی: آموزش | ایران | آموزشی | استانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs