دولت ایران ایرانی انتخابات دکتر روحانی

دولت: ایران ایرانی انتخابات دکتر روحانی حقوق شهروندی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل اعتراف داعشی‌های تسلیم شده است

خبرنگار شبکه خبری العالم فیلمی از تروریست‌های داعش انتشار داده است که خود را در گذرگاه الزمرانی در جرد الجراجیر در قلمون غربی به مقاومت تسلیم کردند.

اعتراف داعشی‌های تسلیم شده است

اعتراف داعشی های تسلیم شده

عبارات مهم : اعتراف

خبرنگار شبکه خبری العالم فیلمی از تروریست های داعش انتشار داده است که خود را در گذرگاه الزمرانی در جرد الجراجیر در قلمون غربی به مقاومت تسلیم کردند.

به گزارش ایسنا، این گزارش حاکی است که افراد مسلح و خانواده هایشان حدود ۵۰ نفر بودند و یکی از آنان احمد وحید العبد مسئول شرعی بخش الزمرانی بود.

اعتراف داعشی‌های تسلیم شده است

یکی از آنان گفت: من خود را به مقاومت تسلیم کردم و به بقیه نیز نصیحت می کنم خود را تسلیم کنند چون دیگر ادامه این مسیر بی فایده است.

دیگری گفت: دو سال قبل یا کمی زیاد به داعش پیوستم، از همه جوانان این گروه می خواهم خود را تسلیم کنند.

خبرنگار شبکه خبری العالم فیلمی از تروریست‌های داعش انتشار داده است که خود را در گذرگاه الزمرانی در جرد الجراجیر در قلمون غربی به مقاومت تسلیم کردند.

یکی از رزمندگان مقاومت به یکی از تروریست های داعش که گویا زخمی و ترسیده بود، گفت: نترس، آب و غذایت با ما، خانواده ات مثل خانواده ما هستند، ناموست مثل ناموس ماست، ما هرگز، به ناموس کسی تعدی نمی کنیم.

واژه های کلیدی: اعتراف | خانواده | تروریست های داعش | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs