دولت ایران ایرانی انتخابات دکتر روحانی

دولت: ایران ایرانی انتخابات دکتر روحانی حقوق شهروندی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جوابیه دیوان محاسبات به مصاحبه احمدی‌نژاد با عنوان «گفتگوی روشنگرانه»

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور عطف به مصاحبه محمود احمدی نژاد در پایگاه اطلاع رسانی دولت بهار تحت عنوان«گفتگوی روشنگرانه» جوابیه صادر

جوابیه دیوان محاسبات به مصاحبه احمدی‌نژاد با عنوان «گفتگوی روشنگرانه»

جوابیه دیوان محاسبات به مصاحبه احمدی نژاد با عنوان «گفتگوی روشنگرانه»

عبارات مهم : قانون

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور عطف به مصاحبه محمود احمدی نژاد در پایگاه اطلاع رسانی دولت بهار تحت عنوان«گفتگوی روشنگرانه» جوابیه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در این جوابیه آمده است:

جوابیه دیوان محاسبات به مصاحبه احمدی‌نژاد با عنوان «گفتگوی روشنگرانه»

«عطف به مصاحبه انتشار یافته مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۶ با عنوان «گفتگوی روشنگرانه » در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنویر افکار عمومی مطالب زیر را درج فرمایید:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسی که در فرازی از بیانات مصاحبه شونده مورد تاکید قرار گرفته در تعیین دامنه اختیارات دادستان دیوان محاسبات کشور استناد صحیحی نیست و یقیناً حقوقدانان و اهل فن می دانند اداره و تنسیق امور کشور براساس قوانین عادی و در دامنه کلی قانون اساسی شکل می گیرد. در همین راستا، با استناد به مواد؛ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۲۱، تبصره ۲ ماده ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰ و ۳۵ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱دامنه اختیارات ایشان قابل احصاء و تعریف هست. با اتکاء به همین مواد قانونی دادستان دیوان محاسبات کشور به وسیله رأی مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزینش می شود و هیچ وابستگی اداری و تشکیلاتی به مجلس شورای اسلامی ندارد.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور عطف به مصاحبه محمود احمدی نژاد در پایگاه اطلاع رسانی دولت بهار تحت عنوان«گفتگوی روشنگرانه» جوابیه صادر

ثانیاً: در مصاحبه مذکور با طرح کلی یک پرونده و اقداماتی که در دولت وقت صورت پذیرفته، محتوی و روند پیگیری به عنوان مبنایی جهت استنتاج شرکت یافته و سیاسی بودن کارها مطروحه در دادسرای دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است که این عنوان خود از چند منظر قابل ارزیابی است؛

۱) برابر اطلاعات واصله از دادسرای دیوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص شرکت هدفمندی یارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان دیوان دو پرونده مجزای از هم بوده و صرفاً از حیث مبلغ و دستگاه مورد پیگیری واجد مشابهت می باشند.

۲) محکومیت یک مسئول در دیوان محاسبات کشور که بعد از طی مراحل حسابرسی در هیأت های حسابرسی، تنظیم دادخواست در دادسرا، پیگیری و صدور رأی در هیأت های مستشاری و مرجع تجدیدنظر صورت می پذیرد، الزاماً به معنای تحقق واکنش‌ها مجرمانه نظیر اختلاس و ارتشاء نمی باشد، آیا که پیگیری به اعمال مجرمانه در صلاحیت قوه قضاییه می باشد. بعد واضح است که دیوان محاسبات کشور صرفاً به تخلفات مالی پیگیری می نماید که موضوعی جدای از جرائم مالی است و البته در این راستا چنانچه ضرر و زیانی به بیت المال وارد شده است باشد حکم به جبران یا استرداد آن صادر می شودکه در پرونده های مذکور نیز چنین بوده است.

جوابیه دیوان محاسبات به مصاحبه احمدی‌نژاد با عنوان «گفتگوی روشنگرانه»

ثالثاً: دادستان دیوان به عنوان بخشی از جریان پیگیری در این دیوان صرفاً در مرحله تنظیم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه علیه مسئول متهم به ارتکاب تخلف، می نماید و بعد از آن صدور رأی اعم از برائت یا محکومیت در هیأت های مستشاری و محکمه تجدیدنظردیوان محاسبات کشور صورت گرفته و قطعی می گردد که با توجه به مدارک و مستندات موجود این روند در خصوص پرونده های مطروحه طی شده است هست. مع الوصف طبق ماده ۲۶ قانون دیوان محاسبات کشور دادستان مسئول اجرای احکام و آراء این دیوان هست. بعلاوه به موجب ماده ۳۳ همان قانون مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود. در این راستا عنایت به مفاد فراز اخیر ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور( که مقرر می دارد: در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور مدیر جمهوری و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش مورد نیاز حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.) تاکید می شود.

بدیهی است تمام تلاش ارکان دیوان محاسبات رعایت اصل استقلال حرفه ای در پیگیری به پرونده های تخلفات مدیران دستگاه های اجرایی صرف نظر از جایگاه اداری قبل و حال آنها هست. انصاف آن است که عملکرد ارکان دیوان دستمایه تحلیل ها و برنامه های سیاسی افراد و احزاب قرار نگیرد.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور عطف به مصاحبه محمود احمدی نژاد در پایگاه اطلاع رسانی دولت بهار تحت عنوان«گفتگوی روشنگرانه» جوابیه صادر

در خاتمه خاطر نشان می سازد روند پیگیری در مراحل متفاوت دادرسی این دیوان اعم از تفیهم اتهام، تنظیم دادخواست، ابلاغ و برگزاری جلسات رسیدگی، استماع و اخذ دفاعیات از خواندگان و در نهایت صدور رأی در خصوص پرونده های مذکور، صورت پذیرفته و در هیچ یک از مراحل مذکور محمل و مبنای منطقی و محسوسی جهت جریان سازی و هماهنگی در تخریب شخص یا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه که در جریان مراجعه وکیل مصاحبه شونده، این دیوان همکاری مورد نیاز را با نامبرده در دسترسی به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هیچگونه پیش داوری موکداً شعرهای می دارد به جای ایجاد ارتباط ذهنی و غیرواقعی میان پیگیری های قانونی این دیوان با اظهار نظرهای سیاسی و در نتیجه هیجان افزایی نسبت به پیگیری دعاوی خود از طرق قانونی آینده نگری شده است در قانون دیوان محاسبات کشور اقدام نماید.

واژه های کلیدی: قانون | پرونده | قانونی | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs