دولت ایران ایرانی انتخابات دکتر روحانی

دولت: ایران ایرانی انتخابات دکتر روحانی حقوق شهروندی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی زنان نیرومند تر ازمردان هستند / محققان دانمارکی

محققان دانشگاه دانمارک جنوبی با بررسی مستندات مربوط به فجایع تاریخی که موجب کم کردن طول عمر میانگین اشخاص به زیر 20 سال شدند، دریافتند زنان واقعا قوی‌تر از مردا

زنان نیرومند تر ازمردان هستند / محققان دانمارکی

محققان دانمارکی:زنان نیرومند تر ازمردان هستند

عبارات مهم : زندگی

محققان دانشگاه دانمارک جنوبی با بررسی مستندات مربوط به فجایع تاریخی که موجب کم کردن طول عمر میانگین اشخاص به زیر 20 سال شدند، دریافتند زنان واقعا نیرومند تر از مردان هستند.

به گزارش ایرنا از روزنامه تلگراف، محققان در این مطالعه هفت دوره زمانی را که در آن ها زندگی بشر به علت قحطی، امراض و خشونت در معرض ترساندن جدی قرار گرفت، مورد بررسی قرار دادند.

زنان نیرومند تر ازمردان هستند / محققان دانمارکی

این بازه های زمانی مشمول بر قحطی سال 1933 میلادی در اوکراین که منجر به فوت 4 میلیون نفر شد، قحطی بزرگ ایرلند در سال 1845، کم کردن طول عمر بردگان ترینیداد در سال 1813 میلادی، قحطی سوئد در سال های 1772و 1773، قیمت بقای برده های آزاد شده است آمریکایی که بین سال های 1820 تا 1843 در لیبریا زندگی می کردند و شیوع سرخک در ایسلند بین سال های 1842 و 1882 بود.

محققان جهت محاسبه این که مردان یا زنان در این بازه های زمانی طول عمر بیشتری داشتند، به سراغ سوابق مربوط به تولد و فوت اشخاص رفتند.

محققان دانشگاه دانمارک جنوبی با بررسی مستندات مربوط به فجایع تاریخی که موجب کم کردن طول عمر میانگین اشخاص به زیر 20 سال شدند، دریافتند زنان واقعا قوی‌تر از مردا

بر اساس این تحقیقات با وجود این که شرایط و اوضاع و احوال هریک از بازه های زمانی موجب کم کردن احتمال بقای زنان در مقایسه با مردان می شد، در اغلب موارد زنان زیاد از مردان زنده ماندند و توانستند بقای خود را حفظ کنند.

در واقع میزان فوت و میر زنان در تمام رده های سنی در مقایسه با مردان کمتر بود و در تمام گروه های مورد مطالعه به غیر از یک گروه از بردگان، طول عمر میانگین زنان بیش از مردان بوده است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: زندگی | مردان | محققان | مطالعه | مقایسه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs